Comic Book Art http://superherouniverse.com/art Sun, 25 Feb 2018 10:05:52 +0000 PhotoPost Pro 6.02 84 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31726 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31726" target="_blank"><img title="0252.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0252.jpg" alt="0252.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />4 comments Daswook Tue, 23 Feb 2016 20:25:18 +0000 83 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31725 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31725" target="_blank"><img title="0243.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0243.jpg" alt="0243.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 23 Feb 2016 20:24:29 +0000 82 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31724 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31724" target="_blank"><img title="0232.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0232.jpg" alt="0232.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 23 Feb 2016 20:24:25 +0000 81 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31723 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31723" target="_blank"><img title="0221.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0221.jpg" alt="0221.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 23 Feb 2016 20:24:20 +0000 80 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31685 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31685" target="_blank"><img title="0212.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0212.jpg" alt="0212.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Fri, 19 Feb 2016 12:51:42 +0000 79 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31684 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31684" target="_blank"><img title="0202.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0202.jpg" alt="0202.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Fri, 19 Feb 2016 12:50:34 +0000 78 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31683 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31683" target="_blank"><img title="0192.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0192.jpg" alt="0192.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Fri, 19 Feb 2016 12:50:27 +0000 77 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31682 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31682" target="_blank"><img title="0181.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0181.jpg" alt="0181.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Fri, 19 Feb 2016 12:50:22 +0000 76 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31672 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31672" target="_blank"><img title="0172.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0172.jpg" alt="0172.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 16 Feb 2016 15:37:15 +0000 75 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31671 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31671" target="_blank"><img title="0163.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0163.jpg" alt="0163.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 16 Feb 2016 15:37:12 +0000 74 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31670 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31670" target="_blank"><img title="0153.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0153.jpg" alt="0153.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 16 Feb 2016 15:35:55 +0000 73 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31669 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31669" target="_blank"><img title="0144.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0144.jpg" alt="0144.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 16 Feb 2016 15:35:53 +0000 72 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31668 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31668" target="_blank"><img title="0134.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0134.jpg" alt="0134.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 16 Feb 2016 15:35:50 +0000 71 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31667 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31667" target="_blank"><img title="0122.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0122.jpg" alt="0122.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Tue, 16 Feb 2016 15:32:41 +0000 70 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31666 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31666" target="_blank"><img title="0112.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0112.jpg" alt="0112.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 16 Feb 2016 15:32:38 +0000 69 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31665 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31665" target="_blank"><img title="0102.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0102.jpg" alt="0102.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 16 Feb 2016 15:32:36 +0000 67 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31662 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31662" target="_blank"><img title="0092.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0092.jpg" alt="0092.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Sun, 14 Feb 2016 14:03:56 +0000 66 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31661 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31661" target="_blank"><img title="0084.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0084.jpg" alt="0084.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />3 comments Daswook Sun, 14 Feb 2016 14:03:53 +0000 65 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31660 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31660" target="_blank"><img title="0075.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0075.jpg" alt="0075.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Sun, 14 Feb 2016 14:02:30 +0000 64 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31659 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31659" target="_blank"><img title="0066.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0066.jpg" alt="0066.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Sun, 14 Feb 2016 14:02:28 +0000 63 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31658 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31658" target="_blank"><img title="0054.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0054.jpg" alt="0054.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Sun, 14 Feb 2016 14:02:25 +0000 62 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31649 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31649" target="_blank"><img title="0043.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0043.jpg" alt="0043.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Fri, 12 Feb 2016 15:09:49 +0000 61 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31648 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31648" target="_blank"><img title="00311.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/00311.jpg" alt="00311.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Fri, 12 Feb 2016 15:09:46 +0000 60 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31647 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31647" target="_blank"><img title="00212.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/00212.jpg" alt="00212.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Fri, 12 Feb 2016 15:08:32 +0000 59 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31646 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31646" target="_blank"><img title="00118.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/00118.jpg" alt="00118.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Fri, 12 Feb 2016 15:08:29 +0000 58 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31645 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31645" target="_blank"><img title="0001.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0001.jpg" alt="0001.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />3 comments Daswook Fri, 12 Feb 2016 15:08:26 +0000 Stone Angel Comics presents: Heroes of the Stone Angel Universe http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31600 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31600" target="_blank"><img title="Stone_Angel_Comics_copy.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Stone_Angel_Comics_copy.jpg" alt="Stone_Angel_Comics_copy.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />Description: Whew!<br /><br />4 comments Daswook Sun, 13 Dec 2015 22:03:10 +0000 The Immortal Ones: Mister Magnificence http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31505 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31505" target="_blank"><img title="10_Mister_Magnificence.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/10_Mister_Magnificence.jpg" alt="10_Mister_Magnificence.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />3 comments Daswook Wed, 30 Sep 2015 20:41:48 +0000 The Immortal Ones: Mister Samson http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31506 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31506" target="_blank"><img title="8_Mister_Samson.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/8_Mister_Samson.jpg" alt="8_Mister_Samson.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Wed, 30 Sep 2015 20:41:48 +0000 The Immortal Ones: Miss Teri http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31507 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31507" target="_blank"><img title="9_Miss_Teri.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/9_Miss_Teri.jpg" alt="9_Miss_Teri.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Wed, 30 Sep 2015 20:41:48 +0000 The Immortal Ones http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31495 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31495" target="_blank"><img title="The_Immortal_Ones_copy1.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/The_Immortal_Ones_copy1.jpg" alt="The_Immortal_Ones_copy1.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Mon, 28 Sep 2015 12:09:34 +0000 The Immortal Ones: The Siren http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31494 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31494" target="_blank"><img title="Siren.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Siren.jpg" alt="Siren.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Mon, 28 Sep 2015 12:08:49 +0000 The Immortal Ones: Kinglu http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31492 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31492" target="_blank"><img title="Kinglu9.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Kinglu9.jpg" alt="Kinglu9.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Mon, 28 Sep 2015 12:08:48 +0000 The Immortal Ones: The Olympian Fist http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31493 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31493" target="_blank"><img title="Olympian_Fist.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Olympian_Fist.jpg" alt="Olympian_Fist.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Mon, 28 Sep 2015 12:08:48 +0000 The Immortal Ones: Miss Teri http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31489 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31489" target="_blank"><img title="Alex_Ross_WW_1_copy.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Alex_Ross_WW_1_copy.jpg" alt="Alex_Ross_WW_1_copy.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Mon, 28 Sep 2015 12:07:04 +0000 The Immortal Ones: Mister Magnificence http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31490 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31490" target="_blank"><img title="Mister_Magnificence.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Mister_Magnificence.jpg" alt="Mister_Magnificence.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Mon, 28 Sep 2015 12:07:04 +0000 The Immortal Ones: Mister Samson http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31491 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31491" target="_blank"><img title="Mister_Samson.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Mister_Samson.jpg" alt="Mister_Samson.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />1 comment Daswook Mon, 28 Sep 2015 12:07:04 +0000 Willpower_pin-up http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31428 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31428" target="_blank"><img title="Willpower_pin-up.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Willpower_pin-up.jpg" alt="Willpower_pin-up.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />3 comments Daswook Thu, 10 Sep 2015 04:54:37 +0000 Major_Daring_Pin-up_copy http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31427 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31427" target="_blank"><img title="Major_Daring_Pin-up_copy.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Major_Daring_Pin-up_copy.jpg" alt="Major_Daring_Pin-up_copy.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />3 comments Daswook Thu, 10 Sep 2015 04:19:01 +0000 Who is Melody Magnificence http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31413 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31413" target="_blank"><img title="who_is_donna_troy_3_7497_copy.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/who_is_donna_troy_3_7497_copy.jpg" alt="who_is_donna_troy_3_7497_copy.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />Description: The Darer returns and he has his eyes set on Ms. Magnificent. Will he discover the truth about her past? A truth she doesn't even know about?<br /><br />4 comments Daswook Fri, 04 Sep 2015 02:20:15 +0000 Sheriff Power http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31412 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31412" target="_blank"><img title="Sheriff_Power.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Sheriff_Power.jpg" alt="Sheriff_Power.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />Description: The origin story of the man who was destined to become the cosmic lawman: Willpower!<br /><br />5 comments Daswook Fri, 04 Sep 2015 02:20:14 +0000 MY ENEMY! MY FRIEND! http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31410 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31410" target="_blank"><img title="Willpower_vs_Gravity_King.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Willpower_vs_Gravity_King.jpg" alt="Willpower_vs_Gravity_King.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />Description: In this issue Willpower has to make a choice. Save the planet Delta and it's near-omnipotent ruler or attack and betray his only friend the Gravity King!<br /><br />5 comments Daswook Thu, 03 Sep 2015 01:39:05 +0000 The Rage of Strengtha http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31409 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31409" target="_blank"><img title="Rage_of_Strengtha.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Rage_of_Strengtha.jpg" alt="Rage_of_Strengtha.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />Description: In this issue Strengtha vs the Ultimate Man!<br /><br />3 comments Daswook Thu, 03 Sep 2015 01:36:11 +0000 Assault on Mount Olympus http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31408 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31408" target="_blank"><img title="Mr_Magnificence_vs_Lord_Zeus.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Mr_Magnificence_vs_Lord_Zeus.jpg" alt="Mr_Magnificence_vs_Lord_Zeus.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />Description: The Immortal Ones declare war on the Olympian Gods for kidnapping Mister Magnificence's children.<br /><br />3 comments Daswook Thu, 03 Sep 2015 01:36:09 +0000 Presenting the origin of Mister Magnificence http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31407 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31407" target="_blank"><img title="Mr_Magnificence_.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Mr_Magnificence_.jpg" alt="Mr_Magnificence_.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />Description: The 1941 - 1942 collection of the Mister Magnificence comic strip<br /><br />3 comments Daswook Thu, 03 Sep 2015 01:35:59 +0000 Black Thunder vs The Sudden Rematch http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31397 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31397" target="_blank"><img title="Black_Thunder_vs_the_Sudden.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Black_Thunder_vs_the_Sudden.jpg" alt="Black_Thunder_vs_the_Sudden.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />6 comments Daswook Sun, 30 Aug 2015 21:11:54 +0000 Introducing: The Deadly Trap http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31384 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31384" target="_blank"><img title="Major_Daring_vs_Deadly_Trap.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Major_Daring_vs_Deadly_Trap.jpg" alt="Major_Daring_vs_Deadly_Trap.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />Description: Major Daring meets his arch-foe for the first time!<br /><br />5 comments Daswook Thu, 27 Aug 2015 22:50:45 +0000 Major Daring vs The Darer http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31383 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31383" target="_blank"><img title="Major_Daring_vs_Darer.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/917/thumbs/Major_Daring_vs_Darer.jpg" alt="Major_Daring_vs_Darer.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />Description: In This issue the Darer finds out his father is the man he's been trying to kill for years! Note: The woman is Madame Wow Darer's mother and a loose cannon herself.<br /><br />5 comments Daswook Thu, 27 Aug 2015 22:48:14 +0000 58 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31326 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31326" target="_blank"><img title="0251.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0251.jpg" alt="0251.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />4 comments Daswook Tue, 11 Aug 2015 16:38:39 +0000 57 http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31325 <a href="http://superherouniverse.com/art/showphoto.php/photo/31325" target="_blank"><img title="0242.jpg" border="0" src="http://superherouniverse.com/art/data/962/thumbs/0242.jpg" alt="0242.jpg" /></a><br /><br />by: Daswook<br /><br />2 comments Daswook Tue, 11 Aug 2015 16:38:07 +0000